Facebook

22 segundos

O que non se di é coma se non existise e xa ía sendo hora de existir. Alex, ata o de agora, só vivira de portas para adentro. Xa non había marcha atrás. Estaba decidido.