Facebook

Ficha técnica

Ficha técnica:

Edita Xerais na colección Fóra de xogo

Edición e maquetación: Helena Pérez

Idea orixinal de cuberta e modelo: Marcos Ceive

Fotografía de cuberta: Ángel Rodal

Deseño de cuberta e interiores: Miguel A. Vigo

1ª edición: xuño de 2017